Wiadomości


Ależ oczywiście, że tak. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zawiesić działalność gospodarczą.

Wg zmienionych przepisów ustawy o KRS sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru. Możliwość taka zachodzi wówczas gdy podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności.

...
Każdy pracownik obowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę....

Strona 1 z 2  > >>

 
Hominum causa omne ius constitutum est
tel. 71 724 57 47
606 750 165
 
 
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kałwak

ul. Piłsudskiego 36/3
50-033 Wrocław
Kancelaria KALWAK © 2018 All Rights Reserved
Projekt i realizacja strony internetowej RSO.PL