Przekształcanie działalności


Częstym skutkiem decyzji o wniesieniu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do spółki jest przejście pracowników....

CZ. 2

W poprzednim artykule skupiliśmy się na prawnym znaczeniu podstawowych pojęć dotyczących prowadzenia działalności biznesowej w Polsce. Jednym z wyżej wymienionych pojęć była firma”. Wierząc już, że firma to nazwa pod którą, przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, wyjaśnijmy zasady rządzące prawem firmowym. Prawo firmowe to nic innego jak zespół norm prawnych regulujących opisywaną...

CZ. 1

Na wstępie pragnę zaznaczyć, że niniejszy artykuł ma być wstępem do dalszych rozważań na temat prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej; w szczególności: form jej prowadzenia oraz zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy uczestniczącego w obrocie gospodarczym.

...
Zarząd Przedsiębiorstwa Ogrodniczego RAMA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ....................... zgodnie z wymogiem art. 584 (12) ksh ogłasza o przekształceniu przedsiębiorcy jednoosobowego Jan Kowalski RAMA w  Przedsiębiorstwo Ogrodnicze RAMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wpis przekształcenia do Krajowego Rejestru Sądowego został dokonany na mocy postanowienia wydanego przez Sąd ................................... w dniu .........

 
Hominum causa omne ius constitutum est
tel. 71 724 57 47
606 750 165
 
 
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kałwak

ul. Piłsudskiego 36/3
50-033 Wrocław
Kancelaria KALWAK © 2019 All Rights Reserved
Projekt i realizacja strony internetowej RSO.PL