Prawo cywilne


Dziennikarza obowiązuje zakaz prowadzenia ukrytej reklamy. Często na prowadzenie takiej działalności używa się zwrotu kryptoreklama. Definiując czym jest kryptoreklama trzeba się skupić na jej dwóch aspektach. Po pierwsze taka kryptoreklama to reklama, która jest przedstawiana jako reklama obojętna. Jest ona właśnie ukryta pod pozorem działań neutralnych. Drugim aspektem jest uzyskanie korzyści maj...

Ludzie listy piszą, jak rozbrzmiewa doskonale znana kolejnym pokoleniom piosenka. Często bywa tak, że list, pismo, korespondencja z uwagi na swój charakter i sprawę, której dotyczy musi zostać doręczona na dany adres przed upływem wyznaczonego terminu. Dzieje się tak w szczególności w sprawach prowadzonych przed sądem powszechnym. Bez względu na to, czy termin ma charakter terminu urzędowego, czy też sądowego, by uchronić się przed niekorzystnymi skutkami bądź też uzyskać spodziewany efekt, warto, a nawet należy zachowyw...
Sąd Najwyższy w uchwale wydanej w składzie 3 sędziów orzekł (...)...
Wg art. 172 kc posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. Za J. Nadlerem Kodeks cywilny. Komentarz pod red. prof. dr hab. Edward Gniewek, prof. dr hab. Piotr Machnikowski Rok wydania: 2013 Wydawnictwo: C.H.Beck Wydanie: 5 LEGALIS) wskazać należ...

 
Hominum causa omne ius constitutum est
tel. 71 724 57 47
606 750 165
 
 
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kałwak

ul. Piłsudskiego 36/3
50-033 Wrocław
Kancelaria KALWAK © 2019 All Rights Reserved
Projekt i realizacja strony internetowej RSO.PL