POLITYKA PRYWATNOŚCI


POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU WWW.KKALWAK.PL
 1. Administratorem portalu www.kkalwak.pl jest Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kałwak we Wrocławiu (50 – 033), ul. Piłsudskiego 36 lok. 3.
 2. Polityka Prywatności określa zasady pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych przez administratora z wykorzystaniem portalu.
 3. Administrator udostępnia Użytkownikom formularz kontaktowy, pozwalający na nawiązanie kontaktu z Kancelarią.
 4. Komunikacja Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego wymaga co najmniej podania adresu e-mail Użytkownika, pozwalającego na nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem oraz imienia i nazwiska, Użytkownik może również podać swój nr telefonu.
 5. Inne dane osobowe Użytkownik podaje dobrowolnie. Przy czym Administrator zwraca się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem strony internetowej nadmiernej ilości danych osobowych, w tym w szczególności danych wrażliwych dotyczących np. rasy czy pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej. W przypadku podania takich danych, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie tych danych przez Administratora i ich wykorzystywanie zgodnie z celem w którym zostały podane.
 6. Administrator wyjaśnia, iż monitorowanie ruchu odbywającego się na portalu www.kkalwak.pl odbywa się poprzez wykorzystanie Google Analytics, które działa na podstawie odczytywania, modyfikacji oraz nadpisywanie ciasteczek. Ciasteczka wykorzystywane są w celach statystycznych.
 7. Ciasteczko to bardzo mały plik testowy, dzięki któremu zostają zgromadzone informacje o zachowaniach w ramach strony internetowej.
 8. Administrator informuje, że każdy użytkownik może dowolnie zarządzać ciasteczkami za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, jednak w przypadku wyłączenia funkcji „cookies” w używanej przez Państwa przeglądarce niektóre elementy naszej strony mogę nie działać w sposób poprawny.
 9. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika kierującego wiadomość do Administratora lub w związku z wykonaniem umowy. Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu Administratora danych, ściśle związanego z udzieleniem pomocy prawnej.
 10. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymaną wiadomość, realizacji udzielonego zlecenia oraz rozliczenia zawartej umowy.
 11. . Odbiorcą danych osobowych Użytkownika mogą być podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora tj. osoby i firmy którym powierzono przetwarzanie danych na podstawie umowy i zgodnie z zaleceniami administratora m.in. biuro księgowe.
 12. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres: do dnia upływu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
 13. Użytkownik jest uprawniony do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 14. Podanie przez Użytkownika wskazanych na wstępie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na otrzymaną wiadomość; pozostałe dane osobowe przekazane przez Użytkownika nie mają charakteru obowiązkowego, przy czym zakres ich przekazania może wpłynąć na realizację praw Zleceniodawcy związanych z wykonywaniem na jego rzecz usług pomocy prawnej.
 15. Administrator może żądać podania dodatkowych danych osobowych – poza wskazanymi w pkt 3.1, w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt.
 16. Zleceniobiorca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 17. Przekazane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 18. Administrator informuje, że w razie przekierowania ze strony www.kkalwak.pl na inne strony internetowe, strony te mogą posiadać własne regulaminy i polityki prywatności z którymi Użytkownik powinien się zapoznać.
 19. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości kontakt z administratorem możliwy jest na adres e-mail: kancelaria@kkalwak.pl lub pod nr tel. 71 724 57 47.
 
Hominum causa omne ius constitutum est
tel. 71 724 57 47
606 750 165
 
 
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kałwak

ul. Piłsudskiego 36/3
50-033 Wrocław
Kancelaria KALWAK © 2020 All Rights Reserved
Projekt i realizacja strony internetowej RSO.PL