Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

  1. Kancelaria jest administratorem zbioru danych osobowych osób fizycznych dalej zwanych Użytkownikami, korzystających z portalu www.kkalwak.pl i www.kancelaria-prawna-kkalwak.pl

  2. Kancelaria przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania portalu i należytego świadczenia usług.

  3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników dotyczy adresu e-mail oraz imienia i nazwiska.

  4. Kancelaria zobowiązuje się do zachowania danych osobowych, o których mowa w ustępach poprzedzających w poufności i nieujawniania ich innym podmiotom, chyba że Użytkownik wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa.

  5. Użytkownikowi przysługuje prawo zmiany i aktualizacji danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym.

  6. W odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do danych, które umieściła w formularzu kontaktowym.

  7. Kancelaria nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach portalu, jak i tych, które umieszczają linki do nn. portalu.

  8. Kancelaria zastrzega sobie prawo przekazywania osobom trzecim opracowań statystycznych oraz innych informacji niepozwalających na bezpośrednią identyfikację poszczególnych Użytkowników.

     

 
Hominum causa omne ius constitutum est
tel. 71 724 57 47
606 750 165
 
 
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kałwak

ul. Piłsudskiego 36/3
50-033 Wrocław
Kancelaria KALWAK © 2019 All Rights Reserved
Projekt i realizacja strony internetowej RSO.PL