Odszkodowania


Większość sporów z ubezpieczycielem wynika na tle zaniżania przez zakłady ubezpieczeń kosztów naprawy uszkodzonych pojazdów. Zaniżenie to polega na ujmowaniu w kalkulacji naprawy wartości części alternatywnych, nie zaś części oryginalnych. Takie postępowanie ubezpieczyciela jest nieuczciwą praktyką. Poszkodowanemu przysługuje wymiana uszkodzonych w wypadku komunikacyjnym części na część taką samą, jaką posiadał wcześniej w swoim pojeździe. Wynika to...

Dnia 19 stycznia 2011 r., Parlament Europejski przyjął dyrektywę 2011/24/UE o korzystaniu z usług medycznych w UE określanej mianem Medycznej Strefy Schengen....
Materialnoprawną przesłanką dla skutecznego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych względem Skarbu Państwa jest:
...
Sądy coraz częściej przyznają odszkodowanie za najem samochodu zastępczego. Brak jest przepisów w tym zakresie. Wg wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego rekomendacji utratę możliwości korzystania z pojazdu należy traktować jako jedną z postaci szkody w majątku zaistniałej w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, dlatego poszkodowany może żądać pokrycia kosztów najmu pojazdu zastępczego za okres, w którym nie było możliwe korzystanie z pojazdu, który uległ uszkodzeniu (uzasadniony okres najmu). Podobne stanowisko ...
Zakres szkody w pojeździe ustalany bywa po dokonaniu oględzin, na podstawie sporządzonej kalkulacji naprawy lub w oparciu o przedstawione faktury VAT. Zarówno odszkodowanie wypłacane na podstawie kosztorysu jak i przedstawionej faktury VAT powinno być powiększone o podatek VAT. Kwestia ta została jednoznacznie rozstrzygnięta w orzecznictwie sądowym. W zakresie kosztorysowej metody ustalania wysokości szkody komunikacyjnej nie ma usprawiedliwionych podstaw do odstępowania - także po wejściu w życie art. 17a u.d.u. - od utrwalonego...

 
Hominum causa omne ius constitutum est
tel. 71 724 57 47
606 750 165
 
 
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kałwak

ul. Piłsudskiego 36/3
50-033 Wrocław
Kancelaria KALWAK © 2019 All Rights Reserved
Projekt i realizacja strony internetowej RSO.PL