Nasze wyroki


Wadliwa decyzja WLW

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu uchylił decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

W ustnych motywach wydanego wyroku wskazano, iż organ II instancji obowiązany jest ponownie merytorycznie rozpatrzyć sprawę, w tym odnieść się do zasadności nałożonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii sankcji. Brak takie odniesienia się powoduje, że wydana decyzja dotknięta jest wadą. Wydany wyrok jest nieprawomocny.

 
Hominum causa omne ius constitutum est
tel. 71 724 57 47
606 750 165
 
 
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kałwak

ul. Piłsudskiego 36/3
50-033 Wrocław
Kancelaria KALWAK © 2020 All Rights Reserved
Projekt i realizacja strony internetowej RSO.PL