Wiadomości


CZY SPÓŁKA Z O.O. MOŻE ZAWIESIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Ależ oczywiście, że tak. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zawiesić działalność gospodarczą.

Zawieszenie działalności spółki uwarunkowane jest przesłanką niezatrudniania pracowników. Zawieszenie wykonywania działalności następuje na okres wskazany przez spółkę, może on wynosić od 30 dni do 24 miesięcy (za wyjątkiem sytuacji gdy zawieszenie działalności przypada w miesiącu lutym – wówczas okres zawieszenia wynosi odpowiednio 28 lub 29 dni).

W celu zawieszenia wykonywania działalności należy złożyć wniosek do KRS, a następnie o fakcie zawieszenia powiadomić ZUS i US. Zawieszenie wykonywania działalności jest dogodnym rozwiązaniem dla tych wszystkich spółek, które z różnych przyczyn zaniechały prowadzenia działalności, wspólnicy spółki nie podjęli zaś uchwały o likwidacji spółki, nie wyrażają też woli sprzedaży udziałów w spółce. W okresie zawieszenia działalności spółka nie będzie miała obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzenia sprawozdania i jego złożenia do US i KRS (zwolnienie to dotyczy jedynie pełnego roku obrotowego), w spółkach jednoosobowych odpadnie też obowiązek płacenia ZUS.

 

Wrocław, 26.09.2017r.

 
Hominum causa omne ius constitutum est
tel. 71 724 57 47
606 750 165
 
 
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kałwak

ul. Piłsudskiego 36/3
50-033 Wrocław
Kancelaria KALWAK © 2020 All Rights Reserved
Projekt i realizacja strony internetowej RSO.PL