Wiadomości


CZEGO PRACOWNIK MÓWIĆ NIE POWINIEN

Każdy pracownik obowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

W niektórych sytuacjach ujawnienie takich informacji przez pracownika może wiązać się z zaistnieniem podstaw do dyscyplinarnego zwolnienia go z pracy. Pracownik powinien chronić nie tylko informacje, których uzyskanie związane jest z wykonywaniem przez niego obowiązków, ale również te które powziął w związku z zatrudnieniem.

Do objętych tajemnicą pracodawcy można zaliczyć takie informacje jak:

 • dotyczące wynagrodzeń i warunków zatrudnienia pracowników,
 • dotyczące cen zakupu i sprzedaży,
 • stosowanych marż handlowych,
 • katalogu dostawców i odbiorców,
 • dane na temat wielkości produkcji, czy dystrybucji,
 • wielkość sprzedaży,
 • know-how,
 • dane techniczne, technologiczne, handlowe,
 • informacje o sytuacji ekonomicznej albo planowanych przedsięwzięciach biznesowych,
 • informacje dotyczące zarządzania procesami produkcyjnymi,
 • wyniki badań,
 • a nawet dotyczące reguł prowadzenia kampanii reklamowych.
 
Hominum causa omne ius constitutum est
tel. 71 724 57 47
606 750 165
 
 
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kałwak

ul. Piłsudskiego 36/3
50-033 Wrocław
Kancelaria KALWAK © 2020 All Rights Reserved
Projekt i realizacja strony internetowej RSO.PL