Odszkodowania


ZWROT KOSZTÓW LECZENIA PONIESIONYCH ZA GRANICĄ

Dnia 19 stycznia 2011 r., Parlament Europejski przyjął dyrektywę 2011/24/UE o korzystaniu z usług medycznych w UE określanej mianem Medycznej Strefy Schengen.

W największym skrócie jej postanowienia sprowadzają się do tego, iż każdy obywatel UE w myśl naczelnej zasady Wspólnoty – swobody świadczenia usług będzie miał możliwość korzystania z pomocy medycznej w którymkolwiek z krajów członkowskich UE. Odtąd, prócz leczenia w rodzimym kraju, obywatel UE może podjąć leczenie w innym, Wspólnotowym, a potem skutecznie domagać się zwrotu poniesionych kosztów do poziomu gwarantowanego w kraju ubezpieczenia. 25 października 2013 r. był datą graniczną, na implementacje owej Dyrektywy w prawie krajowym. Polska jak dotąd uchylała się od wspomnianego obowiązku. Niemniej jednak na miesiąc grudzień bieżącego roku zapowiadana jest nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz wydanie koniecznych rozporządzeń przez Ministra Zdrowia, które będą miały za zadanie dopasować polskie prawo do wytycznych stawianych przez Dyrektywę. Warunki zwrotu kosztów różnią się od siebie w krajach, które implementacji już dokonały. I tak np. Finlandia przewiduje zwrot nie jedynie standardowych ale też dodatkowych wydatków medycznych. Natomiast Niemcy przewidziały pewne ograniczenia w dostępie do usług medycznych za granicą. Z kolei żadnych limitów nie wprowadził rząd Litwy, pozwalając swoim obywatelom na korzystanie z dowolnych usług poza granicami kraju, refundując je do wysokości świadczeń własnych. Jaką drogę obierze polski ustawodawca?

 

Paweł Behrendt

aplikant radcowski

10.07.2014r.

 
Hominum causa omne ius constitutum est
tel. 71 724 57 47
606 750 165
 
 
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kałwak

ul. Piłsudskiego 36/3
50-033 Wrocław
Kancelaria KALWAK © 2019 All Rights Reserved
Projekt i realizacja strony internetowej RSO.PL