Nasze wyroki


CIĘŻAR DOWODU

Sąd Okręgowy w Opolu dnia 02.07.2014r. wydał wyrok w którym oddalił roszczenia powodów o zapłatę skierowane przeciwko Klientowi Kancelarii.

W motywach ustnych wyroku Sąd wskazał, że na powodzie spoczywa obowiązek udowodnienia faktów z których wywodzi skutki prawne. Zaniedbanie tego obowiązku poprzez brak inicjatywy dowodowej, niestawiennictwo w sądzie celem złożenia zeznań skutkuje oddaleniem powództwa.

Wyrok jest nieprawomocny.

 
Hominum causa omne ius constitutum est
tel. 71 724 57 47
606 750 165
 
 
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kałwak

ul. Piłsudskiego 36/3
50-033 Wrocław
Kancelaria KALWAK © 2020 All Rights Reserved
Projekt i realizacja strony internetowej RSO.PL