Nasze wyroki


CIĘŻAR DOWODU

Sąd Okręgowy w Opolu dnia 02.07.2014r. wydał wyrok w którym oddalił roszczenia powodów o zapłatę skierowane przeciwko Klientowi Kancelarii.

W motywach ustnych wyroku Sąd wskazał, że na powodzie spoczywa obowiązek udowodnienia faktów z których wywodzi skutki prawne. Zaniedbanie tego obowiązku poprzez brak inicjatywy dowodowej, niestawiennictwo w sądzie celem złożenia zeznań skutkuje oddaleniem powództwa.

Wyrok jest nieprawomocny.

 
Hominum causa omne ius constitutum est
tel. 71 724 57 47 / 606 750 165
fax 71 734 57 02
 
 
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kałwak

ul. Piłsudskiego 36/3
50-033 Wrocław
Kancelaria KALWAK © 2018 All Rights Reserved
Projekt i realizacja strony internetowej RSO.PL