Nasze wyroki


NARUSZENIE ZAKAZU KONKURENCJI JAKO PODSTAWA ZWOLNIENIA DYSCYPLINARNEGO

Sąd Rejonowy we Wrocławiu dnia 30.04.2014r. wydał wyrok w którym zasądził na rzecz powódek - Klientek Kancelarii - odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (...)

Sąd Rejonowy we Wrocławiu dnia 30.04.2014r. wydał wyrok w którym zasądził na rzecz powódek - Klientek Kancelarii - odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Sąd wskazał, że oceniając czy naruszenie obowiązku przez pracownika jest ciężkie, należy brać pod uwagę okoliczności każdego konkretnego przypadku. W ocenie Sądu, jeżeli powódki nie były indywidualnie zobowiązane do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej (brak umów o zakazie konkurencji), a zakaz miał charakter ogólny i jego nieprzestrzeganie było tolerowane przez pracodawcę to pracodawca nie był uprawniony do wyciągania wobec kolejnych pracowników postępujących w taki sam lub podobny sposób jak dotychczasowi, konsekwencji w postaci zwolnienia dyscyplinarnego. Wyrok nie jest prawomocny.

 
Hominum causa omne ius constitutum est
tel. 71 724 57 47
606 750 165
 
 
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kałwak

ul. Piłsudskiego 36/3
50-033 Wrocław
Kancelaria KALWAK © 2020 All Rights Reserved
Projekt i realizacja strony internetowej RSO.PL