Odszkodowania


USZKODZENIE POJAZDU – ODSZKODOWANIE POWIĘKSZONE O PODATEK VAT

Zakres szkody w pojeździe ustalany bywa po dokonaniu oględzin, na podstawie sporządzonej kalkulacji naprawy lub w oparciu o przedstawione faktury VAT. Zarówno odszkodowanie wypłacane na podstawie kosztorysu jak i przedstawionej faktury VAT powinno być powiększone o podatek VAT. Kwestia ta została jednoznacznie rozstrzygnięta w orzecznictwie sądowym. W zakresie kosztorysowej metody ustalania wysokości szkody komunikacyjnej nie ma usprawiedliwionych podstaw do odstępowania - także po wejściu w życie art. 17a u.d.u. - od utrwalonego w judykaturze Sądu Najwyższego stanowiska, że odszkodowanie za szkodę poniesioną przez podatnika podatku od towarów i usług na skutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy (samochodu) nie obejmuje podatku od towarów i usług mieszczącego się w cenie nabycia rzeczy lub usługi w zakresie, w jakim poszkodowany mógłby obniżyć należny od niego podatek o kwotę podatku naliczonego przy nabywaniu rzeczy lub usługi (uchwała z dnia 22.4.1997 r., III CZP 14/97, OSNC 1997, nr 8, poz. 103) - uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2007-05-17, III CZP 150/06.
 
 
Hominum causa omne ius constitutum est
tel. 71 724 57 47
606 750 165
 
 
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kałwak

ul. Piłsudskiego 36/3
50-033 Wrocław
Kancelaria KALWAK © 2019 All Rights Reserved
Projekt i realizacja strony internetowej RSO.PL