Nasze wyroki


Sąd Okręgowy we Wrocławiu dnia 27 czerwca 2017 r. wydał wyrok w sprawie o zapłatę, w którym zasądził na rzecz Powodów – klientów Kancelarii – od Towarzystwa Ubezpieczeń, kwotę w wysokości 74 000, 00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Sąd Okręgowy w Opolu dnia 02.07.2014r. wydał wyrok w którym oddalił roszczenia powodów o zapłatę skierowane przeciwko Klientowi Kancelarii....
Sąd Rejonowy we Wrocławiu dnia 30.04.2014r. wydał wyrok w którym zasądził na rzecz powódek - Klientek Kancelarii - odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (...)
...
Sąd Rejonowy we Wrocławiu zasadził na rzecz klientów Kancelarii odszkodowanie z tytułu rozwiązania umów o pracę w ramach zwolnień grupowych. Wyrok jest prawomocny....
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu uchylił decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii....
 
Hominum causa omne ius constitutum est
tel. 71 724 57 47
606 750 165
 
 
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kałwak

ul. Piłsudskiego 36/3
50-033 Wrocław
Kancelaria KALWAK © 2019 All Rights Reserved
Projekt i realizacja strony internetowej RSO.PL