Wiadomości


Kwestie związane z warunkami zwrotu kosztów przejazdów, noclegów i innych wydatków za delegacje zagraniczne, zgodnie z brzmieniem art. 775 § 2 kodeksu pracy, zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991, z późn.zm.).

<< <  Strona 2 z 2

 
Hominum causa omne ius constitutum est
tel. 71 724 57 47
606 750 165
 
 
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kałwak

ul. Piłsudskiego 36/3
50-033 Wrocław
Kancelaria KALWAK © 2018 All Rights Reserved
Projekt i realizacja strony internetowej RSO.PL