Nasze specjalności

Kwestie związane z opodatkowaniem diet pracowniczych zostały uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 27 lipca 1991 r. (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350) tekst jednolity z dnia 7 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 2032)  - dalej u.p.d.o.f....

Dnia 30.01.2015r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, która odbiła się szerokim echem wśród przedsiębiorców, zwłaszcza tych działających w formie spółek handlowych.

...
Sąd Okręgowy w Opolu dnia 02.07.2014r. wydał wyrok w którym oddalił roszczenia powodów o zapłatę skierowane przeciwko Klientowi Kancelarii....
Sąd Rejonowy we Wrocławiu dnia 30.04.2014r. wydał wyrok w którym zasądził na rzecz powódek - Klientek Kancelarii - odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (...)
...
 
Hominum causa omne ius constitutum est
tel. 71 724 57 47 / 606 750 165
fax 71 734 57 02
 
 
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kałwak

ul. Piłsudskiego 36/3
50-033 Wrocław
Kancelaria KALWAK © 2017 All Rights Reserved
Projekt i realizacja Strony internetowej RSO.PL