Nasze specjalności

LUTOWA ZMIANA PRZEPISÓW O UMOWACH O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

...
Dnia 19 stycznia 2011 r., Parlament Europejski przyjął dyrektywę 2011/24/UE o korzystaniu z usług medycznych w UE określanej mianem Medycznej Strefy Schengen....
Sąd Okręgowy w Opolu dnia 02.07.2014r. wydał wyrok w którym oddalił roszczenia powodów o zapłatę skierowane przeciwko Klientowi Kancelarii....
Sąd Rejonowy we Wrocławiu dnia 30.04.2014r. wydał wyrok w którym zasądził na rzecz powódek - Klientek Kancelarii - odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (...)
...
 
Hominum causa omne ius constitutum est
tel. 71 724 57 47 / 606 750 165
fax 71 734 57 02
 
 
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kałwak

ul. Piłsudskiego 36/3
50-033 Wrocław
Kancelaria KALWAK © 2017 All Rights Reserved
Projekt i realizacja Strony internetowej RSO.PL