Nasze specjalności

Ależ oczywiście, że tak. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zawiesić działalność gospodarczą.

...

Wg zmienionych przepisów ustawy o KRS sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru. Możliwość taka zachodzi wówczas gdy podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności.

...

Sąd Okręgowy we Wrocławiu dnia 27 czerwca 2017 r. wydał wyrok w sprawie o zapłatę, w którym zasądził na rzecz Powodów – klientów Kancelarii – od Towarzystwa Ubezpieczeń, kwotę w wysokości 74 000, 00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

...
Sąd Okręgowy w Opolu dnia 02.07.2014r. wydał wyrok w którym oddalił roszczenia powodów o zapłatę skierowane przeciwko Klientowi Kancelarii....
 
Hominum causa omne ius constitutum est
tel. 71 724 57 47
606 750 165
 
 
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kałwak

ul. Piłsudskiego 36/3
50-033 Wrocław
Kancelaria KALWAK © 2018 All Rights Reserved
Projekt i realizacja Strony internetowej RSO.PL